Údržba zeleně

V oblasti údržby zeleně nabízíme širokou škálu činností:

Údržba travního porostu

Rizikové  kácení stromů

Prořezy ovocných stromů

Ozdravné prořezy ostatních dřevin

Vysekávání křovin

Zahradní architektura

Zpracování dřevního odpadu

Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení